Θα θελαμε να σας ενημερώσουμε ότι δυστυχώς για τεχνικούς λόγους είμαστε αναγκασμένοι να ακυρώσουμε τον αγώνα pre Europe cup

We would like to inform you that unfortunately for technical reasons we are obliged to cancel the pre Europe cup accuracy competition

kostulas@yahoo.gr